BorgenBygg
  • Your text comes here
  • Your text comes here
  • Your text comes here
  • Your text comes here

Plansilo

Prefabrikkerte plansiloer fra Abetong er levert i Norge siden 1997.
Plansiloen er typegodkjent av Landbrukstilsynet, og er dimensjonert
for lastemaskin på 25 tonn.

Plansiloer leveres ferdig montert i fundamenter slik at gulvstøp utføres etter at veggene er satt opp.* Lave vedlikeholdskostnader!
* Fôrets næringsinnhold forbedres.
* Mindre avhengig av fint vær
   - lavere krav til fortørking.
* Rask innhøsting - stor innleggingskapasitet!
* Investeringen kan gjøres i etapper,  i takt
   med hvordan behovet vokser.


Hvis man etterhvert ønsker å endre driftsform kan en plansilo utnyttes til mange andre ting.
Blant annet: ungdyrsfjøs, låve, maskinhall etc.
Faktablad plansilo 3m


Aktuelt