BorgenBygg
  • Your text comes here
  • Your text comes here
  • Your text comes here
  • Your text comes here

Spaltegulv, støttemurer og renner

  Betongspalt - for alle dyreslag!
Komplett sortiment på spaltgulvskassetter for svin.
 
Mange typer støttemurselementer med standardhøyder 1,0 m, 1,1 m, 1,5 m, 1,8 m samt 2,0 m. Komplett med tilpassningselement for ulike typer av hjørner og tilslutninger.  
 
  Flere typer av renneveggselementer for alle bredder og rennedyp opp til 0,8 m.

Ulike typer av urin og pressvannsrenner inkl tildekking med dreneringsplater eller gitter.

Ulike typer av gjødselrenner, kanaler og kulverter.

 
 
 
 

Aktuelt