BorgenBygg
  • Your text comes here
  • Your text comes here
  • Your text comes here
  • Your text comes here

Åpent fjøs hos Anne Sofie og Geir Gjønnes, Holden Gård i Hobøl.

Ble en suksess med ca. 300 besøkende.

Visning av nytt storfefjøs:

* DeLaval Melkerobot
* Vegg- og gjødselbeholderelementer i betong
* Innredning
* Stålbuer
* Naturlig ventilasjon 


Aktuelt