BorgenBygg
  • Your text comes here
  • Your text comes here
  • Your text comes here
  • Your text comes here

Omvisning i Sørums største grisehus. Hos Stine og Hans Ove Kirkeby, Asak Søndre lørdag 29.1. 2005.

Sørum, Blaker og Frogner Bondelag inviterte til omvisning i Sørums største grisehus.
Grisehuset blir navet i en purkering og på grunn av smittefare var dette eneste mulighet for omvisning.
 
 
Utvendig fasade Asak Søndre.
  Ble en suksess med ca. 180 besøkende.
 
Informasjon fra leverandørene til bygget, og om hvordan en purkering fungerer.   Mange interesserte tilhørere.
 
Sørums største grisehus klart til å tas i bruk.   Tallelager.

Aktuelt