BorgenBygg
  • Your text comes here
  • Your text comes here
  • Your text comes here
  • Your text comes here

Plansilo

Prefabrikkerte plansiloer fra Abetong er levert i Norge siden 1997.
Plansiloen er typegodkjent av Landbrukstilsynet, og er dimensjonert
for lastemaskin fra 20-25 tonn.

NYHET

BorgenBygg kan nå tilby vedlikeholdsfrie plansiloelementer. Elementene blir produsert med, LLC®, Long Life Concrete, en unik betong med en spesiell produksjonsprosess.
Den er utviklet for å klare det tøffe miljøet i en plansilo, og krever ingen overflatebehandling. Dette gjør at du slipper å behandle siloveggene før innlegging av ny silo,
og du sparer dermed både tid og penger. Elementene kan leveres i både 3m og 4m høyde.
LLC®- betongen er sterkere en betongen i eksisterende plansiloer. Den tåler mekanisk slitasje, ettersom det er samme materialet gjennom hele betongelementet.
LLC®- betongen er testet av Sveriges "CBI Betonginstitut", i tillegg til flere år i det virkelige miljøet.

Elementene leveres ferdig montert i fundamenter slik at gulvstøp utføres etter at veggene er satt opp.* Lave vedlikeholdskostnader!
* Fôrets næringsinnhold forbedres.
* Mindre avhengig av fint vær
   - lavere krav til fortørking.
* Rask innhøsting - stor innleggingskapasitet!
* Investeringen kan gjøres i etapper,  i takt
   med hvordan behovet vokser.


Hvis man etterhvert ønsker å endre driftsform kan en plansilo utnyttes til mange andre ting.
Blant annet: ungdyrsfjøs, låve, maskinhall etc.
 


Aktuelt