BorgenBygg
  • Your text comes here
  • Your text comes here
  • Your text comes here
  • Your text comes here

Åpent Fjøs hos Sameia Fellesfjøs på Skreia, lørdag 22. april.

Godt besøkt med ca. 200 besøkende.

Veggelementer i betong, gjødselbeholder, naturlig ventilasjon, dører, vinduer, takelementer, limtrebjelker og åser til tak.

Størrelse på bygget:

Lengde:  42,0 m innv.
Bredde:  30,0 m innv.

 

 


Aktuelt