BorgenBygg
  • Your text comes here
  • Your text comes here
  • Your text comes here
  • Your text comes here

Spaltegulv, støttemurer og renner

Betongspalt - for storfe.
Forspent enkeltspalt med fleksibel
og enkel justering av nedslipsåpning.
Spalten leveres i lengder fra 0,6 – 4 m med 0,1 m intervall. Andre lengder kan leveres. 
Dimensjonert for dyr opptil maks 825 kg
Flere typer støttemurselementer med standardhøyder 1,1 m, 1,5 m, og 2,0 m. Komplett med tilpassningselement for ulike typer av hjørner og tilslutninger.
Flere typer av renneveggselementer for alle bredder og rennedyp opp til 0,8 m.

Ulike typer av urin og pressvannsrenner inkl tildekking med dreneringsplater eller gitter.

Ulike typer av gjødselrenner, kanaler og kulverter.

 

Aktuelt