Om oss

Over 20års erfaring

BorgenBygg prosjekterer og leverer bygg til landbruk og industri over store deler av landet. Vi legger vekt på at byggene skal være fremtidsrettet, vedlikeholdsfrie og miljøvennlige. Byggene prosjekteres i tett samarbeid med kunden og andre leverandører i prosjektet.

Vi har et komplett sortiment av prefabrikkerte betongprodukter, bestående av isolerte og uisolerte veggelementer, plansiloer, gjødselbeholdere, spalt til ku, spalteopplag og støttemurer.

I tillegg til disse produktene, leverer vi bærekonstruksjoner i stål eller limtre, isolerte tak- og veggpaneler, dører, porter og vinduer.

Samarbeidspartnere

Vårt spesialfelt er levering av komplette byggesett. Vi legger gjerne til rette for bruk av lokale håndverkere og egeninnsats.

BorgenBygg bidrar med kunnskap, gode arbeidstegninger og veiledning under gjennomføringen av prosjektet.

fotograf_jonas_ingstad-07740

Jens Helge Borgen
Daglig leder, prosjektering, byggeledelse og salg

fotograf_jonas_ingstad-07772

Rune Nygård
Prosjektering, byggeledelse og salg

fotograf_jonas_ingstad-07754

Roy Heier
Prosjektering, byggeledelse og salg