Personvernerklæring

Personvernerklæring
Borgenbygg AS er behandlingsansvarlig for kundeopplysningene som behandles etter at du har handlet med Borgenbygg AS sin salgsorganisasjon. Opplysningene brukes til å gjennomføre avtale med deg, samt til å informere deg om nye eller andre interessante varer og tjenester. Opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre kontraktsforholdet eller for å ivareta kjøretøyenes sikkerhet innhentes med grunnlag i personopplysningsloven § 8 a) og f). Det er frivillig å gi fra seg andre typer opplysninger. Du har innsynsrett etter personvernloven og kan kreve retting, endring og sletting. Kontakt oss ved behov eller spørsmål!

1. INNLEDNING
Vi er opptatt av at dine rettigheter ivaretas. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

2. OM PERSONOPPLYSNINGER OG REGELVERKET
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Selskapet er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler.

3. HVA SLAGS OPPLYSNINGER SAMLER VI INN?
For å kunne levere så gode tjenester som mulig til deg, er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger. Her er typiske eksempler på hva slags informasjon vi samler inn:

Opplysninger direkte fra deg:
Når du kjøper varer og tjenester av oss må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn og kontaktinformasjon.
Vår korrespondanse
Hvis du kontakter oss senere, for eksempel for kundestøtte, lagrer vi dette.
Kjøpsinformasjon
Ved kjøp av varer eller tjenester hos oss, vil vi lagre opplysninger om hvilke tjenester du har kjøpt.
Opplysninger om bruk av nettsidene:
Når du bruker våre nettsider, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler informasjon om din enhet, internettilkobling, IP-adresse og nettverks-id, samt hvilke sider du er inne på og hvilke funksjoner du har brukt på sidene.
Opplysninger via partnere og annonsører:
Vi mottar også informasjon fra andre kilder slik som partnere og annonsører. En annonsør kan eksempelvis gi oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse hos oss.
4. INFORMASJONSKAPSLER OG ANNET INNHOLD SOM LAGRES LOKALT
Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss. Bruk av informasjonskapsler er nærmere beskrevet på denne siden om Cookies og bruk av informasjonskapsler.

5. HVA BRUKES OPPLYSNINGENE TIL?
Les under hvordan vi bruker personopplysningene dine og hvilke formål vi ønsker å oppnå med dette:

Visning av nettside
Når du besøker nettsiden vår, behandler vi opplysninger om din enhet, tilkobling og IP-adresse for å vise nettsiden på en måte som er tilpasset det tekniske utstyret du åpner nettsiden med. Den berettigede interessen å kunne vise våre nettsider på en tilpasset måte.

Levere tjenestene våre

Vi bruker personopplysningene dine til å levere våre tjenester til deg. For eksempel trenger vi kontaktinformasjon for at du skal kunne kontakte oss på vår nettside, for å kunne betale for våre tjenester og for å kunne registrere kjøretøy på deg. For å oppfylle vår kontrakt med deg. Den berettigede interessen å kunne levere tjenestene våre.
Administrere kundeforholdet og yte support

Vi bruker personopplysningene dine for å administrere kundeforholdet og å yte support. For å oppfylle vår kontrakt med deg Den berettigede interessen å levere tjenestene våre og å følge opp kundene.

Markedsføring

Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter du har kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andrebrukere med liknende bruksmønster som deg.Den berettigede interessen å markedsføre tjenestene våre.
Markedsføring på nettsidene våre
Vi vise deg markedsføring for våre egne produkter. Den berettigede interessen å markedsføre tjenestene våre.

6. PROFILERING OG AUTOMATISERTE AVGJØRELSER
Vi sammenstiller personopplysninger om deg, slik som opplysninger om hvilke varer du har kjøpt og informasjon om alder og kjønn for å analysere dine preferanser og gi deg tilpassede tilbud og tjenester.

7. DELING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi deler personopplysninger til selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som leverandører av IT-systemer o.l. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som hindrer deres anledning til å bruke opplysningene til andre formål.

Vi deler ikke personopplysninger med andre selskap enn de, med unntak av samarbeidspartnere som trenger opplysningene for å kunne levere sine tjenester dersom du har gitt samtykke til slik deling.

Vi vil også kunne måtte utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, dersom det er mistanke om lovbrudd.

8. LAGRINGSTID
Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.

Opplysninger om bruk av nettsidene:
Vi lagrer informasjon om din bruk av våre og våre samarbeidspartneres og annonsørers nettsider ( Se informasjonskapsler oversikt her som viser hvor lenge informasjonen lagres)

9. DINE RETTIGHETER
Kontakt oss dersom du har spørsmål knyttet til behandlingen av dine personopplysninger. På visse vilkår har du anledning til å be oss om å:

a) Gi deg nærmere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger

b) Gi deg en kopi av personopplysninger som du har gitt oss

c) Oppdatere dine personopplysninger

d) Slette opplysninger som vi ikke lengre har rettslig grunnlag for å behandle

e) Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger

f) Stoppe behandling av som utelukkende er basert på en automatisk behandling av personopplysninger

g) Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller overføre dataene direkte til en annen leverandør

Der behandlingen er basert på samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake ved å gi oss beskjed om det. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet.

10. ENDRING AV PERSONVERNERKLÆRING
Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre denne personverninformasjonen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

11. KONTAKTINFORMASJON
Har du ytterligere spørsmål om Borgenbygg AS personverninformasjon eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på post@borgenbygg.no