• Kunde Amund Granlien, i Østre Gausdal
  • Byggeår 2019
  • Lokasjon Svingvoll

Prosjektbeskrivelse

Driftsbygning for melkeproduksjon med kjeller og naturlig ventilasjon.