• Kunde John Lundsett
  • Byggeår 2014

Prosjektbeskrivelse

Driftsbygning for melkeproduksjon med kanalomrøring og naturlig ventilasjon.