• Kunde Mina og Jon Ansten Johansen
  • Byggeår 2017
  • Lokasjon Kråkstad

Prosjektbeskrivelse

Driftsbygning for melkeproduksjon, samt gjødselbeholder og plansilo