Personlig informasjon

  • Erfaring :
    Prosjektering, byggeledelse og Salg:
  • Ansatt siden :
    1990