Hos Spydeberg elektro har vi prosjektert og levert et påbygg som de skal benytte som lager. De har montert alt utenom bærekonstruksjon i egen regi under god ledelse av meget dyktige multihåndverker Vegard Berli.