BorgenBygg prosjekterer og leverer bygg til landbruk og industri over store deler av landet.

Vi leverer bærekonstruksjoner i både stål og limtre, i tillegg til prefabrikkerte betongelementer, med og uten isolasjon. Vi har også isolerte tak- og veggpaneler, dører, porter og vinduer.

Vårt spesialfelt er levering av komplette byggesett. Vi legger gjerne til rette for bruk av lokale håndverkere og egeninnsats.

BorgenBygg bidrar med kunnskap, gode arbeidstegninger og veiledning under gjennomføringen av prosjektet.

Brosjyrer i PDF-format
3:10 Prefabrikkerte Byggesystemer