Gjødselbeholdere
Vår leverandør Abetong, har siden 1975 levert over 16 000 gjødselbeholdere. Sikre og godt utprøvde konstruksjoner med lang levetid bidrar til den beste totaløkonomien ved lagring av gjødsel og urin. Abetong sitt standardprogram inneholder både runde og firkantede gjødselbeholdere med volumer fra 19 m3 og opp til 6 320 m3. Når du planlegger utvidelse av gjødsellager, så ta høyde for at kravene fra myndighetene til gjødsellager er minimumskrav. Våra kunder og vår erfaring er at man bør bygge en større gjødselbeholder enn minimumskravet.