Betongspalt for storfe

Forspent enkeltspalt med fleksibel og enkel justering av spalteåpning.

Spalten leveres i lengder fra 0,6 – 4 m med 0,1 m intervall. Andre lengder kan leveres.

Dimensjonert for dyr opptil maks 825 kg

Støttemurselementer

Støttemurselementer med standardhøyder 1,1 m, 1,5 m, og 2,0 m. Komplett med tilpasningselement for ulike typer av hjørner og tilslutninger.

Renneveggselementer etc

Flere typer av renneveggselementer for rennedypde opp til 1,0 m.

Ulike typer av urin og pressaftsrenner inkl tildekking med dreneringsplater eller gitter.

Ulike typer av gjødselrenner, kanaler og kulverter.