Plansilo
BorgenBygg tilbyr nå vedlikeholdsfrie plansiloelementer produsert av Abetong. Elementene blir produsert med betong i LLC®, Long Life Concrete, en unik betong med en spesiell produksjonsprosess.

Den er utviklet for å klare det tøffe miljøet i en plansilo, og krever ingen overflatebehandling. Dette gjør at du slipper å behandle siloveggene før innlegging i ny silo. Du sparer dermed både tid og penger.

LLC®- betongen er testet av CBI Betonginstitut i Sverige, i tillegg til flere år i det virkelige miljøet.

Elementene leveres i 3m høyde dimensjonert for 20 tonns pakkemaskin og 4m høyde for 25 tonns pakkemaskin.

Elementene leveres ferdig montert i fundamenter slik at gulvstøp utføres etter at veggene er satt opp.

Prefabrikkerte plansiloer fra Abetong er levert i Norge siden 1997